Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Výskum sov Volovské vrchy - iné druhy

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Výskum sov Volovské vrchy 2021 → Výskum sov Volovské vrchy - iné druhy

Výskumom zachytíme aj mnohé ďalšie druhy. Mnoho spevavcov, ďatlov, jariabka a iných druhov sov. Mnohé z nich sú cieľovými druhmi CHVÚ Volovské vrchy.


Mapa počtu záznamov všetkých druhov vtákov v databáze Aves-Symfónia pred vyhodnotením nahrávok z aktuálneho projektu. Mapa zobrazuje mapovacie kvadráty v cieľovej oblasti projektu. Škála vychádza z dát za celé Sk.

PocetZaznamovVsetkyVtakyPred.jpg
Všetky druhy vtákov, júl 2021, mapka počtu záznamov pomocou modulu na prehliadanie dát nového atlasu vtákov Slovenska databázového systému Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Ochrany dravcov na Slovensku/RPS a Ústavu Zoológie SAV „Aves-Symfónia“ s použitím podkladu OpenTopoMap (© prispievatelia OpenStreetMap)


Myšiarka ušatá (Asio otus)

 • myšiarka ušatá (Asio otus) Ransuil Asio otus Jos Zwarts 9.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky) | ♻ hraboš poľný | ♫
  hu   hu   hu (samec),
  hlasy mláďat | ⚤ hniezdo (straka,vrana)

Mapa počtu záznamov myšiarky ušatej v databáze Aves-Symfónia pred vyhodnotením nahrávok z aktuálneho projektu. Mapa zobrazuje mapovacie kvadráty v cieľovej oblasti projektu.

PocetZaznamovAsioOtusPred.jpg
Myšiarka ušatá (Asio otus), júl 2021, mapka počtu záznamov pomocou modulu na prehliadanie dát nového atlasu vtákov Slovenska databázového systému Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Ochrany dravcov na Slovensku/RPS a Ústavu Zoológie SAV „Aves-Symfónia“ s použitím podkladu OpenTopoMap (© prispievatelia OpenStreetMap)Sova obyčajná (Strix aluco)

 • sova obyčajná (Strix aluco) Bosuil Strix aluco Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (les) | ♻ hlodavce,vtáky,žaby | ♫"húú - hu-huhuhuhú"
  ,"kuii kuii"
  | ⚤ hniezdo (bútľaviny)

Mapa počtu záznamov sovy obyčajnej v databáze Aves-Symfónia pred vyhodnotením nahrávok z aktuálneho projektu. Mapa zobrazuje mapovacie kvadráty v cieľovej oblasti projektu.

PocetZaznamovStrixAlucoPred.jpg
Sova obyčajná (Strix aluco), júl 2021, mapka počtu záznamov pomocou modulu na prehliadanie dát nového atlasu vtákov Slovenska databázového systému Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Ochrany dravcov na Slovensku/RPS a Ústavu Zoológie SAV „Aves-Symfónia“ s použitím podkladu OpenTopoMap (© prispievatelia OpenStreetMap)


Hýľ obyčajný (Pyrrhula pyrrhula)

Pred nahodením dát z projektu vyzerala hniezdna mapa z obdobia oficiálneho mapovania a mapa z mimohniezdneho obdobia (jar, jeseň, okrem zimy) pre Nový atlas vtákov Slovenska takto:

PyrrhulaPyrrhulaHniezdenieVolovskeVchyAVESNov2021.png
PyrrhulaPyrrhulaMigraciaVolovskeVchyAVESNov2021.png
November 2021, hýľ obyčajný (Pyrrhula pyrrhula), mapka mimohniezdneho (nie zima) rozšírenia vo Volovských vrchoch a Čiernej hore (z rokov mapovania pre Nový atlas vtákov Slovenska od roku 2014) pomocou modulu na prehliadanie dát nového atlasu vtákov Slovenska databázového systému Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Ochrany dravcov na Slovensku/RPS a Ústavu Zoológie SAV s použitím aj vybraných dát zo Štátnej ochrany prírody „Aves-Symfónia“ s podkladom OpenTopoMap (© prispievatelia OpenStreetMap)

Holub plúžik (Columba oenas)

 • holub plúžik (Columba oenas) ColumbaOenasxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy) ⚂⚃⚄| ♻ semená| ♫ hú-hu hú-hu | ⚤⚒ dutiny (v stromoch)

Situácia pred projektom:

ColumbaOenasHniezAVESnov21.png
November 2021, holub plúžik (Columba oenas), mapka hniezdneho rozšírenia na Slovensku pomocou modulu na prehliadanie dát nového atlasu vtákov Slovenska databázového systému Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Ochrany dravcov na Slovensku/RPS a Ústavu Zoológie SAV s použitím aj vybraných dát zo Štátnej ochrany prírody „Aves-Symfónia“ s podkladom OpenTopoMap (© prispievatelia OpenStreetMap)

Stehlík čížavý, čížik (Spinus spinus)

 • stehlík čížavý (Carduelis spinus) CarduelisSpinusXXX.jpg❄☼|❀(smrek,jelša,breza) |♻semienka smrek,jelša,breza,hmyz|♫ vábenie "čí-ži",spev
  | ⚤⚒ hniezdo (boč. konár,smrek)