Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Volanie divočiny na vašom pozemku a v okolí

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Pozorovanie v teréne

DonauAKurthy.jpg

Preskúmanie vášho pozemku a okolia.

KolazMaskovanie.jpg

Využívame priamo pochôdzku, nahrávanie spevov a nočných zvukov akustickým monitoringom. Pre netopiere prístroj batdetector. V rôznych mesiacoch sa v našich podmienkach zisťujú rôzne druhy.


Vyhodnotenie výsledkov a nahrávok

 1. Spracovanie zistených údajov z pozorovaní
 2. Preskúmanie prípadných existujúcich aktuálnych dát z databáz

Zistené druhy a poznatky môžeme popísať podľa objednávky ako:

 • Textový dokument
 • WWW stránka
 • Výskytový záznam vo verejnej databáze AVES Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku alebo pripravovaný KIMS štátnej ochrany prírody
 • Zvukové nahrávky, výbery
 • Mapové vyhodnotenie rozloženie na pozemku a v okolí


Možné kombinácie

1. variant len jedna návšteva

 • len jedna návšteva, prieskum, konzultácia ✔
 • spísanie druhov zistených priamo na pozemku a v priľahlom okolí ✔
 • nahrávacie zariadenia ✗


2. variant využitie nahrávacích zariadení

 • prvá návšteva, prieskum, inštalácia nahrávacích zariadení, foto biotopov, konzultácia ✔
 • druhá návšteva, prieskum, pozbieranie nahrávacích zariadení, konzultácia ✔
 • spracovanie nahrávok ✔
 • spísanie druhov zistených priamo na pozemku a v priľahlom okolí ✔


Ďalšie služby využiteľné v oboch prípadoch:

 • vyhľadávanie existujúcich pozorovaní z Vášho pozemku a okolia, vytvorenie záznamu u Vás zistených druhov do databáz...


Cenník

Popis jednotlivých činností a náklady:

 • A návšteva, prieskum pozemku, tesného okolia, foto biotopov, konzultácie, 3-4 h (podľa zvoleného variantu rozmiestňovanie nahrávacích zariadení)
  • cena: 40 €
 • B spracovanie druhov zistených u Vás na pozemku a v priľahlom okolí,
  • B.1 spracovanie druhov zistených u Vás na pozemku a v priľahlom okolí len ako jednoduchý zoznam druhov (slovenský a vedecký názov) spísaný počas záverečnej konzultácie
   • cena: 20 €
  • B.2 foto, ukážky nahrávok priamo z Vášho pozemku k jednotlivým zisteným druhom, podnety a návrhy, závery o zistených druhoch vo forme www stránky alebo dokumentu
   • cena: 50 €
 • C spracovanie nahrávok
  • pozemok do 2 ha, 2 nahrávacie zariadenie, 2x 12 h nahrávok, (spracovanie každej začatej 1h nahrávky 3,40 €) .. 80 €
  • pozemok nad 2 ha do 20 ha, 4 nahrávacie zariadenia, 4x 12 h nahrávok, (spracovanie každej začatej 1h nahrávky 3,40 €) ... 160 €
 • D vyhľadávanie existujúcich pozorovaní z Vášho pozemku a okolia, vytvorenia záznamu u Vás zistených druhov do databázy KIMS Štátnej ochrany prírody alebo databázy Aves symfony Slovenskej Ornitologickej Spoločnosti...
  • cena: 10 €
 • E dopravné náklady
  • autom 0,6 € / 1km, ak je to možné tak použijem hromadnú dopravu, potom cena lístkov


Možné kombinácie

1. variant

 • návšteva, prieskum pozemku, tesného okolia, (foto biotopov), konzultácie (A)... 40 €
 • spracovanie druhov zistených u Vás na pozemku a v priľahlom okolí (B)
  • jednoduchý zoznam druhov (B.1)... 10 € alebo www stránka / dokument (B.2)... 50 €
 • dopravné náklady (E)


Príklad ak je cesta 100 km: minimálne 82 € (A+B.1+E vlakom) a maximálne 160 € (A+B.2+D+E autom)


2. variant

 • prvá návšteva, prieskum pozemku, tesného okolia, rozmiestnenie nahrávacích zariadení, (foto biotopov), konzultácie (A)... 40 €
 • druhá návšteva, prieskum pozemku, tesného okolia, konzultácie (A)... 40 €
 • spracovanie nahrávok (C) ... 80 € (nad 2ha 160 €)
 • spracovanie druhov zistených u Vás na pozemku a v priľahlom okolí (B)
  • jednoduchý zoznam druhov (B.1)... 20 € alebo www stránka / dokument (B.2)... 50 €
 • dopravné náklady (E)


Príklad ak je cesta 100 km: minimálne 204 € (A+A+C+B.1+E vlakom), nad 20 ha 284 € a maximálne 270 € (A+A+C+B.2+D+E autom), nad 20 ha 350 €


Možnosť priobjednať si

 • vyhľadávanie existujúcich pozorovaní a vytvorenia záznamu zistených druhov do databázy Štátnej ochrany prírody alebo Slovenskej Ornitologickej Spoločnosti (E)... 10 €


kontaktné údaje


P1010878xKojsovskaHola1100.JPG