Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Zdrž Hrušov, Šamorín x-bionic - Dolná vrbina a priesakový kanál

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie

NatureTourNet pozorovacie miestaZdrž Hrušov, Šamorín x-bionic - Dolná vrbina a priesakový kanál


Loading map...
Tiles © Esri — Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community


Dolná vrbina

Lužný les s ramenom

na jar môžeme počuť spev a hlas a vidieť týchto druhov vtákov:

Hrabavce


Dravce

 • sokol myšiar (Falco tinnunculus) Torenvalk Falco tinnunculus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (otvorené oblasti) | ♻ hraboše a iné drobné cicavce | ♫ "ki-ki-ki-ki-ki" | ⚤ hniezdo, polodutina (využíva hniezda krkavcovitých)
 • myšiak hôrny (Buteo buteo) Buizerd Buteo buteo Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky, rúbane, les) | ♻ hraboše,myši | ♫
  "hijééé" | ⚤⚒ hniezdo (strom)


Holuby

 • holub hrivnák (Columba palumbus) Wood pigeon in flight (E) (2) (9044214258).jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,záhrady) | ♻ semená| ♫ sled húkavých tónov
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy,kríky)
 • hrdlička poľná (Streptopelia turtur) Zomertortel Streptopelia turtur Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ (okraje lesov a lúk, poľnohospodárska krajina) | ♻ semená kultúrnych a divožijúcich rastlín | ♫ "turr-turr" | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
 • hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto) Turkse tortel Streptopelia decaocto Jos Zwarts 1.tif.jpg ❄☼ | ❀ (urbárne prostredie) | ♻ semená kultúrnych a divožijúcich rastlín | ♫ "huhúú-hu"
  | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)


Ďatle


Spevavce

 • škovránok poľný (Alauda arvensis) AlaudaArvensisXXX.jpg ☼ | ❀ (lúky,pasieky,polia) | ♻ hmyz | ♫ vytrvalý melodický spev za letu | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 spoza lesa nad poliami a lúkami


 • lastovička obyčajná (Hirundo rustica) HirundoRusticaXXX2.jpg ☼ | ❀ (ľudské sídla) | ♻ lietajúci hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo tvar štvrťgule (v budovách)
 • belorítka obyčajná / domová (Delichon urbicum) DelichonUrbicumXXX.jpg ☼ | ❀ (ľudské sídla) | ♻ lietajúci hmyz| ♫ švitorivý spev,kontaktné "pritt", varovanie "čííp" | ⚤⚒ hniezdo (na budovách)
 • slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos) LusciniaMegarhynchosXXX.jpg ☼ | ❀ (brehy riek nížin, nížinné lesíky, kroviny) | ♻ hmyz | ♫ jasný spev, aj v noci
  | ⚤⚒ hniezdo (v lísti)
 • červienka obyčajná (Erithacus rubecula) Roodborst Erithacus rubecula Jos Zwarts 2.tif.jpg (❄)☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz| ♫ jemný, melancholický
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • drozd plavý (Turdus philomelos) TurdusPhilomelosxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,sady) | ♻ slimáky,bobule,puky| ♫ rýchly,výrazný,opakuje popevky
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
 • penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) SylviaAtricapillaXXX.jpg ☼ | ❀ lesy,kroviny) | ♻ hmyz| ♫
  , volanie tek tek tek
  | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)
 • mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus) AegithalosCaudatusxxx.jpg ❄☼ | ❀ (okraj lesa) | ♻ hmyz | ♫ "čvrrr čvrrr"
  | ⚤⚒ hniezdo (kroviny)
 • sýkorka veľká (Parus major) ParusMajorxxx.jpg ❄☼ | ❀ (les,stromoradie) | ♻ hmyz | ♫ "ci-be..,cici-trn.."
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
 • sýkorka belasá (Parus caeruleus) ParusCaeruleusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý les) | ♻ hmyz | ♫ spev "psitsi-sirrrr"
  , drsné "tjerr err err"
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
 • sýkorka hôrna / lesklohlavá (Parus palustris) Glanskopmees Parus palustris Jos Zwarts.tif.jpg ❄☼ | ❀ (list.les) | ♻ hmyz | ♫ spev "fi-ťu fi-ťu"
  alebo "ťip ťip"
  kontakt "istje istje"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • brhlík lesný (Sitta europaea) SittaEuropaea.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ spev "vivivi"
  spev "piü piü piü"
  , hlas "twit twit"
  "güt güt"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)
 • muchár sivý (Muscicapa striata) Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (okraje listnatých a zmiešaných lesov, parky, sady) | ♻ lietajúci hmyz | ♫ "cíí - ťj ťj"
  | ⚤ v polodutinách (strom)
 • sojka obyčajná (Garrulus glandarius) Gaai Garrulus glandarius Jos Zwarts 3XXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫ škrieka
  , napodobňuje
  | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
 • škorec obyčajný (Sturnus vulgaris) Starling (PSF).jpgSpreeuw Sturnus vulgaris Jos Zwarts 12.jpg ☼ | ❀ (otv.krajina,okr.lesa)| ♻hmyz,ovocie| ♫spev
  ,hlasy v kŕdli
  ,mláďatá
  | ⚤⚒dutiny po ďatl.
 • vlha obyčajná (Oriolus oriolus) OriolusOriolusXXXmale.jpg ☼ | ❀ (listnaté lesy, háje) | ♻ hmyz a bobule | ♫ flautovité "strýco juró"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
 • kanárik poľný (Serinus serinus) Serin89.jpg ☼ | ❀ (okraje lesov,zeleň pri ľuďoch) | ♻ hmyz| ♫ švitorivý spev | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (stromy,husté kroviny)
 • stehlík zelený (Carduelis chloris) Chloris.png ❄☼ | ❀ (okraj lesa,lúka) | ♻ semienka,hmyz(jar) | ♫ ako zvonkohra | ⚤⚒ hniezdo (strom,krík)
 • stehlík obyčajný/pestrý (Carduelis carduelis) CarduelisCarduelis.jpg ❄☼ | ❀ (okraj lesa,lúka) | ♻ semienka,hmyz(pre mláďatá)| ♫ vábenie "tiglit",
  | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • vrabec poľný (Passer montanus) PasserMontanusxxx.jpg ❄☼ | ❀ (pole,krovie,sad,pás lesa) | ♻ hmyz,semienka | ♫
  "čip čip" | ⚤⚒ hniezdo (dutiny,kolónie)
 • vrana popolavá (Corvus cornix) CorvusCornixXXX.jpg ❄☼ | ❀ (otvorená krajina so stromami) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫
  "krá krá" | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
 • strnádka obyčajná/žltá (Emberiza citrinella) EmberizaCitrinellaxxx.jpg ❄☼ | ❀ (okraj lesa, lúky) | ♻ hmyz,semienka | ♫ "cicicicici cííí"
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)


Priesakový kanál

Na jar môžeme vidieť a počuť tieto druhy vtákov:
Na jeseň môžeme vidieť a počuť tieto druhy vtákov:

 • labuť veľká (Cygnus olor) Knobbelzwaan Cygnus olor Jos Zwarts 3.tif.jpgKnobbelzwaan Cygnus olor Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (voda,breh) | ♻ rastliny| ♫ chrápavé a syčavé zvuky, krídla za letu pískajú | ⚤⚒ hniezdo (na vode)
 • bocian čierny (Ciconia nigra) CiconiaNigra.jpg ☼ | ❀ (vodné toky v lesoch, močiare, polia, lúky) | ♻ bezstavovce, drobné stavovce | ♫ " fliie-höö" | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
 • beluša veľká (Egretta alba) EgrAlba.png ❄☼ | ❀ (mokraď,breh potoka, lúka) ⚂| ♻ drobné stavovce, hmyz | ♫ škreky | ⚤⚒ hniezda (trstina)
 • volavka popolavá (Ardea cinerea) GreyHeronxxx.png ❄☼ | ❀ (mokraď, lúka) | ♻ drobné stavovce, hmyz | ♫škreky (na hniezde)
  | ⚤⚒ hniezda (strom, trstina)
 • kačica divá (Anas platyrhynchos) Mallarddrakebotanics.JPG ❄☼ | ❀ (voda,breh) | ♻ rastliny,hmyz,mäkkýše | ♫♀ kvákanie,klesajúce kvákanie, rääb-räb ♂ | ⚤⚒ hniezdo (v bylinách)
 • kačica chrapka (Anas crecca) Wintertaling Anas crecca Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (vodné toky, plochy) | ♻ rastlinná i živočíšna strava v mokradiach, na poliach | ♫ "kri-kri-kri" | ⚤⚒ hniezdo na brehu (skryté v tráve)
 • sokol myšiar (Falco tinnunculus) Torenvalk Falco tinnunculus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (otvorené oblasti) | ♻ hraboše a iné drobné cicavce | ♫ "ki-ki-ki-ki-ki" | ⚤ hniezdo, polodutina (využíva hniezda krkavcovitých)
 • jastrab krahulec (Accipiter nisus) AccipiterNisusXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (lesnaté oblasti, v zime všade) | ♻ menšie vtáctvo a cicavce | ♫ "ki-ki-ki-ki-ki" | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
 • myšiak hôrny (Buteo buteo) Buizerd Buteo buteo Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky, rúbane, les) | ♻ hraboše,myši | ♫
  "hijééé" | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • lyska čierna (Fulica atra) Lossy-page1-800px-Meerkoet Fulica atra Jos Zwarts 5x.jpg ❄☼ | ❀ (vodné rastliny, drobné vodné živočíchy) | ♻ | ♫ "pix" | ⚤⚒ hniezdo (kopček z vodných rastlín tesne pri vode)
 • čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus) LarusRidibundusxxx.jpg ❄☼ | ❀ (najmä stojace vody,polia,sídliská) | ♻ hmyz,ryby,drobné cicavce | ♫"kriää",varovné "ke-ke-ke" | ⚤⚒ ostrov (zem)
 • rybár riečny (Sterna hirundo) 256px-Visdief Sterna hirundo Jos Zwarts 2.jpg ☼ | ❀ (vodné plochy, rieky) | ♻ menšie vodné stavovce | ♫ "kri-jé kre-kre-kre" | ⚤⚒ hniezdo (štrkové ostrovy)
 • belorítka obyčajná / domová (Delichon urbicum) DelichonUrbicumXXX.jpg ☼ | ❀ (ľudské sídla) | ♻ lietajúci hmyz| ♫ švitorivý spev,kontaktné "pritt", varovanie "čííp" | ⚤⚒ hniezdo (na budovách)
 • lastovička obyčajná (Hirundo rustica) HirundoRusticaXXX2.jpg ☼ | ❀ (ľudské sídla) | ♻ lietajúci hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo tvar štvrťgule (v budovách)
 • trasochvost biely (Motacilla alba) Witte kwikstaart Motacilla alba Jos Zwarts 1.tif.jpg ☼ | ❀ (ľudské sídla) | ♻ hmyz| ♫ vábenie "živ lis" | ⚤⚒ hniezdo v polodutinách (v budovách)V zime môžeme vidieť a počuť tieto druhy vtákov:


 • potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Dodaars Tachybaptus ruficollis Jos Zwartsx.jpg ❄☼ | ❀ (stojace a pomaly tečúce vody) | ♻ hmyz, rybky | ♫ "bibibibibi",
  | ⚤⚒ hniezdo (pláva na vode)
 • labuť veľká (Cygnus olor) Knobbelzwaan Cygnus olor Jos Zwarts 3.tif.jpgKnobbelzwaan Cygnus olor Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (voda,breh) | ♻ rastliny| ♫ chrápavé a syčavé zvuky, krídla za letu pískajú | ⚤⚒ hniezdo (na vode)
 • beluša veľká (Egretta alba) EgrAlba.png ❄☼ | ❀ (mokraď,breh potoka, lúka) ⚂| ♻ drobné stavovce, hmyz | ♫ škreky | ⚤⚒ hniezda (trstina)
 • kačica divá (Anas platyrhynchos) Mallarddrakebotanics.JPG ❄☼ | ❀ (voda,breh) | ♻ rastliny,hmyz,mäkkýše | ♫♀ kvákanie,klesajúce kvákanie, rääb-räb ♂ | ⚤⚒ hniezdo (v bylinách)
 • kačica hvizdárka (Anas penelope)
 • volavka popolavá (Ardea cinerea) GreyHeronxxx.png ❄☼ | ❀ (mokraď, lúka) | ♻ drobné stavovce, hmyz | ♫škreky (na hniezde)
  | ⚤⚒ hniezda (strom, trstina)
 • chochlačka sivá (Aythya ferina) Tafeleend Aythya ferina Jos Zwarts 2x.jpg ❄☼ | ❀ (rybníky,močiare,v zime rieky) | ♻ hmyz, vodné rastliny | ♫ "víju", "brrrrrr,brrrrr,brrrrr" | ⚤⚒ hniezdo (trstina,ostrica)
 • chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula) Kuifeend Aythya fuligula Jos Zwarts 4x.jpg ❄☼ | ❀ (rybníky,v zime veľké vodné plochy) | ♻ mäkkýše,vodný hmyz,vodné rastliny | ♫ | ⚤⚒ hniezdo ()
 • potápač veľký (Mergus merganser) 1024px-Gaensesaegerx.jpg ❄ | ❀ (drobné kôrovce, mäkkýše, vodný hmyz) | ♻ | ♫ "kerr kerr" | ⚤ dutiny (strom)
 • kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) Aalscholver Phalacrocorax carbo Jos Zwarts 2x.jpg ❄☼ | ❀ (stojaté a tečúce vody) | ♻ ryby, mäkkýše, vodný hmyz a obojživelníky| ♫ "chrochrochro" | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
 • sokol myšiar (Falco tinnunculus) Torenvalk Falco tinnunculus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (otvorené oblasti) | ♻ hraboše a iné drobné cicavce | ♫ "ki-ki-ki-ki-ki" | ⚤ hniezdo, polodutina (využíva hniezda krkavcovitých)
 • jastrab krahulec (Accipiter nisus) AccipiterNisusXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (lesnaté oblasti, v zime všade) | ♻ menšie vtáctvo a cicavce | ♫ "ki-ki-ki-ki-ki" | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
 • myšiak hôrny (Buteo buteo) Buizerd Buteo buteo Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky, rúbane, les) | ♻ hraboše,myši | ♫
  "hijééé" | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • lyska čierna (Fulica atra) Lossy-page1-800px-Meerkoet Fulica atra Jos Zwarts 5x.jpg ❄☼ | ❀ (vodné rastliny, drobné vodné živočíchy) | ♻ | ♫ "pix" | ⚤⚒ hniezdo (kopček z vodných rastlín tesne pri vode)
 • oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) TroglodytesTroglodytesXXX2.jpg ❄☼ | ❀ (lesy s krovinami) | ♻ hmyz,pavúky | ♫ hlasný a výrazný spev
  alarm
  | ⚤⚒ hniezdo (v škárach)
 • stehlík zelený (Carduelis chloris) Chloris.png ❄☼ | ❀ (okraj lesa,lúka) | ♻ semienka,hmyz(jar) | ♫ ako zvonkohra | ⚤⚒ hniezdo (strom,krík)
 • glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes) Appelvink Coccothraustes coccothraustes Jos Zwarts 3XXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,zmiešané lesy,kroviny,záhrady) | ♻ semená v tvrdých obaloch | ♫ spev a hlas
  | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • straka obyčajná (Pica pica) Ekster Pica pica Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (otvorená krajina) | ♻ hmyz,červy,drobné stavovce,zdochliny,plody a semená | ♫
  "kek-kek",
  "šakerak" | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
 • vrana popolavá (Corvus cornix) CorvusCornixXXX.jpg ❄☼ | ❀ (otvorená krajina so stromami) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫
  "krá krá" | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
 • havran poľný (Corvus frugilegus) Roek Corvus frugilegus Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (otvorená krajina) | ♻ hmyz,červy,drobné stavovce,zdochliny,plody a semená | ♫
  "krá krá .." | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
 • strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus) Rietgors Emberiza schoeniclus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (mokrade,trstina) | ♻ hmyz | ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()


Vtáči ostrov