SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Nastavenie WEB servera

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Originálna dokumentácia


Apache s mod_php/PHP_CGI

Apache - pridanie pravidla Rewrite

composer require symfony/apache-pack

vytvorí .htaccess v adresári public/


Apache s PHP-FPM

Použitie mod_proxy_fcgi s Apache 2.4

PHP-FPM s Apache 2.2

Nginx

Apache v XAMPP portable win32 7.1.7 0 VC14 portable verzia

1. rozbalenie XAMPP portable zo zip priamo do koreňového adresára, napríklad C:\xampp alebo D:\xampp (postupujeme podľa readme_en.txt)

1.1 spustenie setup_xampp.bat, najlepšie tak, že si otvoríme windows konzolu a prejdeme do adresára c:\xampp

1.1.1 total commander má možnosť spustiť v menu príkazy voľbu spustiť príkazový riadok a najlepšie ak v total commanderi sme adresári xampp

1.1.2 alebo pravé tlačidlo nad štartom, spustiť, objaví sa okno na zapísanie názvu programu ktorý má windows spustiť a tam napísať cmd a enter, do adresára sa dostaneme príkazom cd c:\xampp


1.2 spustenie consoly xampp-control.exe, v dialógu sa kliknutím spustí ručne mariadb a potom apache služba, objavia sa vyskakovacie okná firewall-u na potvrdenie výnimka pre lokálnu sieť. Služba apache využíva port 80 na bežný pripojenie www prezeračom a port 443 na tzv. bezpečné šifrované pripojenie www prezerračom (bežné pripojenie má URL http://www.mojastranka.sk a bezpečné https://www.mojastranka.sk)


1.3. Niekedy býva konflikt portu 80, ktorý je typický pre službu apache a buď on sám sa spustí pre porty 8080 a


1.4. UPOZORNENIE - u portable xampp nie je možné vytvoriť services (aby nabehli služby pri štarte) tak, že spustením xampp-control.exe ako správa a odkliknutím services ako u bežnej inštalačnej verzii xampp


2. kontrolné overenie behu služieb xampp-u web prezerac napísaním localhost do URL okienka pre zápis adries www stránok, objaví sa dashboard, kde je aktívna linka napríklad na zistenie informácií o php phpinfo a na správcu databáz phpmyadmin.


3. Spustiť správcu databáz v dashboarde - phpmyadmin.. overiť vo všeobecných nastaveniach, či je znaková sada pre pripojenie k serveru utf8mb4_unicode_ci

3.1. vytvorenie novej databázy (napr. arteoptik), napríklad v ľavej časti v schematickom zobrazení existujúcich databáz Nová alebo kliknutním na menu Databázy sú tri položky pod Vytvoriť databázu meno (napr. arteoptik), zotriedenie (utf8mb4_unicode_ci alebo utf8mb4_slovak...)


4. nastavenie cesty k php ;C:\xampp\php a k mysql ;C:\xampp\mysql\bin do systémovej premennej PATH (win7 cez ikonu tento počítač..., u win10 cez pravé tlačidlo myši nad štartom a voľba systém.. rozšírené systémové nastavenia..)


5. nakopírovanie kódov symfony aplikácie arteoptik/ do xampp\htdocs\


6. úprava nastavení aplikácie arteoptik/ parameters.yml parameters.yml.dist a config.yml


6.1. naastavenie app/conf/parameter.yml - hlavné údaje k databáze (parameter.yml.dist udržiavať rovnaký ako parameter.yml)

parameters:
  database_name: arteoptik
  database_user: root
  database_password:

Config yml má nastavené utf8 a utf8mb4.. tak je to pripravené, viac: config.yml viď tu:- Databázy (Doctrine ORM)

6.2.úprava web/app_dev.php aby sa nespúšťal vývojový režim, napr. premenovaní či zakomentovaním obsahu.


8. práca s konzolou v adresári arteoptik

Vytvorenie prázdnych tabuliek

 php bin/console doctrine:schema:update --force 

Načítanie obsahu základnej sady dát:

php bin/console doctrine:fixtures:load

Vyčistenie vyrovnávacej pamäte

php bin/console cache:clear --env="prod" --no-warmup 

tiez príkazu

php bin/console cache:warmup --env="prod"


9. Nastavenie xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf na notebooku takto. Odkomentovanie riadkov a úprava...

NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin arteoptik@e-svet.biz
  DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/arteoptik/web"
  ServerName arteoptik.local
  ServerAlias www.arteoptik.local
  ErrorLog "C:/xampp/htdocs/arteoptik/error.log"
  CustomLog "C:/xampp/htdocs/arteoptik/arteoptik.log" common
</VirtualHost>


10. Reštart služby Apache.


11. Nastavenie host tabulky (c:\windows\system32\driver\etc\host), IP adresu locahost sparovat so slovom www.arteoptik.local arteoptik.local


12. overenie na lokálnom pc


13. Zistenie IP adresy tohoto stroja a po zapísaní ip adresy tohoto stroja do www prezeraca ineho pc v lokalnej sieti vsetko funguje, www arteoptik pracuje. Tam tiež v hosts tabulke napisat ip adresu servera a www.arteoptik.local


Pozri aj