Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Výskum sov Volovské vrchy 2021

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Východoslovenské múzeum Košice

Výskum je v rámci projektu Východoslovenského múzea v Košiciach.

Kedže sme dlhoroční priatelia, v ďalšom texte budem menej oficiálny v osloveniach, ostanem pri priateľskom Miro, Samo a Šaňo.

Cieľové druhy

Pôtik kapcavý (Aegolius funereus)

 • pôtik kapcavý (Aegolius funereus) AegoliusFunereus.jpg ❄(⚣)☼ | ❀ (horské ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ samec revírny hlas:pupupu..
  , alarm: tjiauk
  | ⚤ dutiny (po tesárovi)


Mapa počtu záznamov pôtika kapcavého v databáze Aves-Symfónia pred vyhodnotením nahrávok z aktuálneho projektu. Mapa zobrazuje mapovacie kvadráty v cieľovej oblasti projektu.

Zaujímavosťou je, že vo Volovských vrchoch sa nachádza kvadrát s najväčším počtom záznamov o pôtikoch na celom Slovensku. Východne od Kojšovskej holi smerom na Košice.

Pôtik kapcavý (Aegolius funereus), júl 2021, mapka počtu záznamov pomocou modulu na prehliadanie dát nového atlasu vtákov Slovenska databázového systému Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Ochrany dravcov na Slovensku/RPS a Ústavu Zoológie SAV „Aves-Symfónia“ s použitím podkladu OpenTopoMap (© prispievatelia OpenStreetMap)


Nahrávka pôtika z vrchu Jamina, 1. mája 2021, spektrogram.

PotikJaminaSpektrogram.jpg

Sova dlhochvostá (Strix uralensis)

 • sova dlhochvostá (Strix uralensis) Strix uralensis, Kotka, Finland xxx.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,miešané veľké lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce| ♫ pár | ⚤ dutiny (hniezda dravcov)


Mapa počtu záznamov sovy dlhochvostej v databáze Aves-Symfónia pred vyhodnotením nahrávok z aktuálneho projektu. Mapa zobrazuje mapovacie kvadráty v cieľovej oblasti projektu.


Zaujímavosťou je, že vo Volovských vrchoch sa nachádza kvadrát s najväčším počtom záznamov o sove dlhochvostej na celom Slovensku. Východne od Kojšovskej holi smerom na Košice. Je to ten istý kvadrát kde je súčasne aj najväčší počet záznamov a pôtikovi.

Sova dlhochvostá (Strix uralensis), júl 2021, mapka počtu záznamov pomocou modulu na prehliadanie dát nového atlasu vtákov Slovenska databázového systému Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Ochrany dravcov na Slovensku/RPS a Ústavu Zoológie SAV „Aves-Symfónia“ s použitím podkladu OpenTopoMap (© prispievatelia OpenStreetMap)


Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)


Mapa počtu záznamov kuvička vrabčieho v databáze Aves-Symfónia pred vyhodnotením nahrávok z aktuálneho projektu. Mapa zobrazuje mapovacie kvadráty v cieľovej oblasti projektu.


Zaujímavosťou je, že vo Volovských vrchoch sa nachádza kvadrát s najväčším počtom záznamov o kuvičkoch na celom Slovensku. Je to kvadrát aj nášho cieľového územia - Skalisko.

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), júl 2021, mapka počtu záznamov pomocou modulu na prehliadanie dát nového atlasu vtákov Slovenska databázového systému Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Ochrany dravcov na Slovensku/RPS a Ústavu Zoológie SAV „Aves-Symfónia“ s použitím podkladu OpenTopoMap (© prispievatelia OpenStreetMap)Plánovacia časť

Metóda nahrávania diktafónmi - všeobecné informácie

Ochrana techniky a maskovanie - prehľad


Monitoring sov na hlavných 4 lokalitách v rámci výskumu (Kojšovská hoľa, Volovec, Kloptaň, Zlatý stôl) sa realizuje štandardnou metodikou v rámci štyroch dní a troch nocí.


Dosah diktafónov na nahrávanie hlasov sov je zhruba 200 - 500 m v závislosti od druhu sov, charakteru porastu, reliéfu terénu a intenzity hlasu.


Rozmiestnenie 14 diktafónov, automatické spustenie nahrávania od 19 h do polnoci, od polnoci do 9-10 h ráno.

 1. deň rozmiestnenie 14 diktafónov na línii č. 1, lokalita Kojšovská hoľa
 2. deň pozbieranie 14 diktafónov z línie č. 1, kontrola technického stavu, výmena bateriek, premiestnenie na líniu č. 2, lokalita Kojšovská hoľa
 3. deň pozbieranie 14 diktafónov z línie č. 2, kontrola technického stavu, výmena bateriek, premiestnenie na líniu č. 3, lokalita Kojšovská hoľa
 4. deň pozbieranie 14 diktafónov z línie č. 3, kontrola technického stavu, výmena bateriek, presun na lokalitu Volovec, rozmiestnenie 14 diktafónov na líniu č. 1
 5. deň pozbieranie 14 diktafónov z línie č. 1, kontrola technického stavu, výmena bateriek, premiestnenie na líniu č. 2, lokalita Volovec
 6. deň pozbieranie 14 diktafónov z línie č. 2, kontrola technického stavu, výmena bateriek, premiestnenie na líniu č. 3, lokalita Volovec
 7. deň pozbieranie 14 diktafónov z línie č. 3, ukončenie výskumu


 1. noc 14 nahrávok diktafónov z línie č. 1, lokalita Kojšovská hoľa
 2. noc 14 nahrávok diktafónov z línie č. 2, lokalita Kojšovská hoľa
 3. noc 14 nahrávok diktafónov z línie č. 3, lokalita Kojšovská hoľa
 4. noc 14 nahrávok diktafónov z línie č. 1, lokalita Volovec
 5. noc 14 nahrávok diktafónov z línie č. 2, lokalita Volovec
 6. noc 14 nahrávok diktafónov z línie č. 3, lokalita Volovec

Vysvetlenie v texte používaného pojmu porovnávací bod - je to rovnaký bod ako bol použitý v monitoringu z roku 2011.

Kojšovská hoľa (kód 04KO)

 • 1. deň rozvešanie diktafónov (14 bodov), 1. línia, zobrazené fialovou farbou. Body 5, 6, 7, 11, 13 a 14 sú porovnávacie body zo štúdie z roku 2011.
 • 1. noc nahrávania
 • 2. deň premiestnenie (14 bodov), 2. línia, zobrazené červenou farbou. Body 1 - 11 sú porovnávacie body zo štúdie z roku 2011. Línia prechádza územím európskeho významu Aboď. Poznámka: realizované v náhradnom termíne.
 • 2. noc nahrávania Poznámka: realizované v náhradnom termíne.
 • 3. deň premiestnenie (14 bodov), 3. linia, na mape modrou farbou, všetky sú to nové body, záver Perlovej doliny pozdĺž asfaltovej cesty (polygón červenou čiarou na mape nižšie) deň pozbieranie diktafónov a presun na lokalitu Volovec
 • 3.  noc nahrávania
 • 4. deň doobeda pozbieranie diktafónov

Mapa bodov kde dávame nahrávacie zariadenia:

Loading map...


1. línia (kód 04KO01)

Loading map...
UzemieLinieC1KojsovskaHola.png
UzemieLinieC1KojsovskaHolaOrtofoto.png

Prvá línia (body 1-4) začína na asfaltovej ceste na južnom svahu pred hrebeňom. Cieľom je zistenie, či na južnej strane zachytia diktafóny pôtiky. Línia pokračuje na severnej strane bodmi 5 - 14, idúcimi v osi existujúcich lesných ciest.


2. línia (kód 04KO02)

Loading map...
UzemieLinieC2KojsovskaHola.png
UzemieLinieC2KojsovskaHolaOrtofoto.png

Druhá línia (body 1 - 3) začína na ohybe asfaltovej cesty a pokračuje spevnenou cestou pod Meteorologickú stanicu, kde sa stáča na hrebeň Jedlinky (body 4 - 8) a vracia sa cez Pálenicu (body 9 - 11) k chate Erika (body 12 - 14).3. línia (kód 04KO03)

Loading map...

Tretia línia by šla podľa nových bodov 1-14 po asfaltovej ceste v závere perlovej doliny po odbočku na Cenderlink a prípadne po ceste okolo kóty Hrubá jedľa. Hrebeň uprostred. To by bolo tretí porovnávací polygón.

Samozrejme vhodné rozmiestnenie diktafónov by určil Šaňo po obhliadke terénu. Možno bude treba realizovať celú tretiu líniu od Perlovej doliny. Miesto na prenocovanie pre Sama by tu mohla byť aj tá útulňa Poliankovo. Je tu prístrešok s lavicami a stolom ako ochrana pred dažďom.

Pre líniu búdok pre pôtiky AF by boli vhodné nové čísla pre diktafóny na tretej línii napr: 1,2,3,4,5,6. V prípade potreby mať vačšie rozostupy medzi búdkami by mohli byť zaradené aj pozície 10, 11, 12. To by sa upresnilo pri inštalácii diktafónov.


Tri čierne ovály naznačujú oblasť na porovnanie priamej metódy výskumu s akustickým monitoringom


Volovec, Pipitka, Gobič, Osadník (kód 01VO)

1. línia Volovec - Úhorná (kód 01VO01)

Loading map...


2. línia Úhorná-Gobič (kód 01VO02)

Loading map...
Drevinové zloženie


3. línia Gobič-Osadník (kód 01VO03)

Loading map...
Drevinové zloženie, tmavá zelená sivý -ihličnaté, hnedozelená - zmiešané lesy, svetlozelená listnaté

4. línia Volovec

V minulosti boli tieto body skúmané akustickým monitoringom (2012 a 2014) aj priamym počúvaní (Pačenovský, S 2014). Viac podrobností o výskumoch v minulosti - Akustický monitoring na Volovci (Zlatý stôl).


Loading map...Realizačná časť

Loading map...


Akustický monitoring, jednotlivé línie a body. Výsledky sú uložené v databázach a mapách teritórií. Pozorovania sov, cieľových druhov projektu, nie sú verejné, kým nebudú spracované a odpublikované sú neprístupné. Ostatné druhy sú takisto neverejné, budú tiež spracované a publikované.


Volovec, Pipitka, Gobič, Osadník (kód 01VO)

1. línia Volovec - Úhorná (kód 01VO01)


2. línia Úhorná-Gobič (kód 01VO02)


3. línia Gobič-Osadník (kód 01VO03)


Zlatý stôl (kód 02ZS)

1. línia Malé sedlo (kód 02ZS01)

2. línia Genier (kód 02ZS02)

3. línia Poľana-Kubova dolina (kód 02ZS03)

Kloptaň (kód 03KL)

1. línia Hutná hoľa (kód 03KL01)

2. línia Kloptaň-Zbojnícka skala (kód 03KL02)

3. línia Ryzny (kód 03KL03)

Kojšovská hoľa (kód 04KO)

1. línia Zlatoidská hora-Kojšovská hoľa-Ždiar (kód 04KO01)

2. línia Trochánka-Jedlinka (kód 04KO02)


3. línia Hrubá Jedľa (kód 04KO03)

Pozri aj