Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Výskum sov Volovské vrchy 2021

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Východoslovenské múzeum Košice

Výskum je v rámci projektu Východoslovenského múzea v Košiciach.

Kedže sme dlhoroční priatelia, v ďalšom texte budem menej oficiálny v osloveniach, ostanem pri priateľskom Miro, Samo a Šaňo.


Plánovacia časť

Metóda nahrávania diktafónmi - všeobecné informácie

Ochrana techniky a maskovanie - prehľad


Monitoring sov na hlavných 4 lokalitách v rámci výskumu (Kojšovská hoľa, Volovec, Kloptaň, Zlatý stôl) sa realizuje štandardnou metodikou v rámci štyroch dní a troch nocí.


Rozmiestnenie 14 diktafónov, automatické spustenie nahrávania od šera do polnoci, od polnoci do 9-10 h ráno.

 1. deň rozmiestnenie 14 diktafónov na línii č. 1, lokalita Kojšovská hoľa
 2. deň pozbieranie 14 diktafónov z línie č. 1, kontrola technického stavu, výmena bateriek, premiestnenie na líniu č. 2, lokalita Kojšovská hoľa
 3. deň pozbieranie 14 diktafónov z línie č. 2, kontrola technického stavu, výmena bateriek, premiestnenie na líniu č. 3, lokalita Kojšovská hoľa
 4. deň pozbieranie 14 diktafónov z línie č. 3, kontrola technického stavu, výmena bateriek, presun na lokalitu Volovec, rozmiestnenie 14 diktafónov na líniu č. 1
 5. deň pozbieranie 14 diktafónov z línie č. 1, kontrola technického stavu, výmena bateriek, premiestnenie na líniu č. 2, lokalita Volovec
 6. deň pozbieranie 14 diktafónov z línie č. 2, kontrola technického stavu, výmena bateriek, premiestnenie na líniu č. 3, lokalita Volovec
 7. deň pozbieranie 14 diktafónov z línie č. 3, ukončenie výskumu


 1. noc 14 nahrávok diktafónov z línie č. 1, lokalita Kojšovská hoľa
 2. noc 14 nahrávok diktafónov z línie č. 2, lokalita Kojšovská hoľa
 3. noc 14 nahrávok diktafónov z línie č. 3, lokalita Kojšovská hoľa
 4. noc 14 nahrávok diktafónov z línie č. 1, lokalita Volovec
 5. noc 14 nahrávok diktafónov z línie č. 2, lokalita Volovec
 6. noc 14 nahrávok diktafónov z línie č. 3, lokalita Volovec

Vysvetlenie v texte používaného pojmu porovnávací bod - je to rovnaký bod ako bol použitý v monitoringu z roku 2011.


Kojšovská hoľa

 • 1. deň rozvešanie diktafónov (14 bodov), 1. línia, na mape fialovou farbou, mnohé body budú použité opäť po 10 rokoch výskumu (so zeleným lemom), niektoré body sú na lokalite Ždiar, viď Porovnanie akustického monitoringu s výsledkami špecialistu v rovnakom území u kuvička vrabčieho
 • 1. noc nahrávania
 • 2. deň premiestnenie (14 bodov), 2. línia, na mape červenou farbou, mnohé body budú použité opäť po 10 rokoch výskumu (so zeleným lemom), územie eu významu Aboď
 • 2. noc nahrávania
 • 3. deň premiestnenie (14 bodov), 3. linia, na mape modrou farbou, všetky sú to nové body, záver Perlovej doliny pozdĺž asfaltovej cesty (polygón červenou čiarou na mape nižšie) deň pozbieranie diktafónov a presun na lokalitu Volovec
 • 3.  noc nahrávania
 • 4. deň doobeda pozbieranie diktafónov

Mapa bodov kde dávame nahrávacie zariadenia:

Loading map...


1. línia

Loading map...
UzemieLinieC1KojsovskaHola.png
UzemieLinieC1KojsovskaHolaOrtofoto.png

Prvá línia by začínala na asfaltovej ceste na južnej strane pred hrebeňom Nové body 1-4 na overenie, či aj na južnej strane zachytia pôtiky a či by malo na týchto miestach v budúcnosti dať búdky (Búdky AF v poradí 1-4).

Následne sa cesta asfaltová zatáča po vrstevnici na lesnú cestu, ktorá za suchých podmienok sa napája na cestu na ktorej sú umiestnené zelené body s číslami 5, 6, 7. Ak by cesty boli suché, tak podľa všetkých mapových podkladov tu ide pevná cesta, na ktorej by mohli byť inštalované nové doplnkové diktafóny nové body 8,9,10. Tento smer príchodu by mohol využiť aj Samo na príchod na lokalitu, kde by porovnával diktafóny s načúvacou metódou.

Na dvoch samostatných mapách s podkladom OpenTopoMap a s podkladom Ortofoto je polygón pravdepodobného záberu diktafónov - na porovnanie medzi Samom a diktafónmi, zaberajúci Kótu Peciská. Po zatáčke okolo nového bodu 10, ďalej cesta pokračuje na bod 11 (historický zelený bod 7), cesta by ďalej pokračovala po rozdvojení k novému možnému bodu 12 a končila na štvorci zakreslenom v mape. Odtiať by sa spravil okruh k bodom 13 a 14 (so zeleným okrajom).
2. línia

Loading map...
UzemieLinieC2KojsovskaHola.png
UzemieLinieC2KojsovskaHolaOrtofoto.png

Druhá línia by začínala na ohybe asfaltovej cesty postupne od zelených bodov 1, 2 a 3 a pokračoval by Duster po spevnenej ceste na ohyb pod Meteorologickou stanicou. Tu by sa pokračovalo ďalej pešo po zelených bodoch 4, 5, 6, 7, 8. Do úvahy by bolo dobré zobrať, či by sa nevyužili voľné diktafóny a nerozmiestnili by sa zhruba na nové body 9 – 14. Zachytili by západný svah hrebeňa Pálenice a záver perlovej doliny končiacej pod chatou Erika. Tejto línii diktafónov by zodpovedal okruh 2 pre Sama so stredom na hrebeni až po kótu Jedlinka.3. línia

Loading map...

Tretia línia by šla podľa nových bodov 1-14 po asfaltovej ceste v závere perlovej doliny po odbočku na Cenderlink a prípadne po ceste okolo kóty Hrubá jedľa. Hrebeň uprostred. To by bolo tretí porovnávací polygón.

Samozrejme vhodné rozmiestnenie diktafónov by určil Šaňo po obhliadke terénu. Možno bude treba realizovať celú tretiu líniu od Perlovej doliny. Miesto na prenocovanie pre Sama by tu mohla byť aj tá útulňa Poliankovo. Je tu prístrešok s lavicami a stolom ako ochrana pred dažďom.

Pre líniu búdok pre pôtiky AF by boli vhodné nové čísla pre diktafóny na tretej línii napr: 1,2,3,4,5,6. V prípade potreby mať vačšie rozostupy medzi búdkami by mohli byť zaradené aj pozície 10, 11, 12. To by sa upresnilo pri inštalácii diktafónov.


Tri čierne ovály naznačujú oblasť na porovnanie priamej metódy výskumu s akustickým monitoringom


Volovec, Pipitka, Gobič, Osadník

1. línia Volovec

V minulosti boli tieto body skúmané akustickým monitoringom (2012 a 2014) aj priamym počúvaní (Pačenovský, S 2014). Viac podrobností o výskumoch v minulosti - Akustický monitoring na Volovci (Zlatý stôl).


Loading map...


2. línia Úhorná-Gobič

Loading map...
Drevinové zloženie


3. línia Gobič-Osadník

Loading map...
Drevinové zloženie, tmavá zelená sivý -ihličnaté, hnedozelená - zmiešané lesy, svetlozelená listnaté

Pozri aj